Fant 31 synonym til fellende

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
endelig 1 7 5 2002-12-24
kårende 1 7 2 2004-03-17
sagende 1 7 2 2004-03-23
øksende 1 7 2 2004-03-18
drepende 1 8 2 2004-03-18
kappende 1 8 2 2004-03-18
kastende 1 8 2 2004-03-18
kløvende 1 8 2 2004-03-18
kuttende 1 8 2 2004-03-23
røytende 1 8 2 2004-03-23
skytende 1 8 2 2004-03-18
veltende 1 8 2 2004-03-18