Fant 7 synonym til fetved

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ved 1 3 5 2002-12-24
rotved 1 6 3 2010-08-03
brensel 1 7 5 2002-12-24
feitved 1 7 3 2010-08-03
fettyri 1 7 7 2010-10-01
feittyri 1 8 7 2010-10-01
tjæreved 1 8 3 2010-08-03