Fant 9 synonym til fjåser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
folk 1 4 5 2002-12-24
buser 1 5 2 2004-03-21
roter 1 5 2 2004-03-21
tøver 1 5 2 2004-03-21
vaser 1 5 5 2002-12-24
våser 1 5 2 2004-03-25
fjaser 1 6 2 2004-03-21
slarver 1 7 2 2004-03-21
personer 1 8 2 2004-03-18