Fant 17 synonym til fjøsrom

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bås 1 3 5 2002-12-24
bing 1 4 2 2004-03-21
gare 1 4 1 2009-06-07
binge 1 5 1 2004-03-09
garde 1 5 2 2004-03-23
binger 1 6 2 2004-03-21
gjøsti 1 6 6 2012-04-08
gåsesti 1 7 3 2009-09-09
fjøsloft 1 8 6 2012-04-08
grisesti 1 8 6 2012-04-08
hønsesti 1 8 6 2012-04-08
svinesti 1 8 1 2008-08-02