Fant 12 synonym til fjonet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
myk 1 3 5 2002-12-24
mjuk 1 4 2 2004-03-21
mykt 1 4 2 2004-03-21
dunet 1 5 2 2005-02-18
mjukt 1 5 2 2004-03-21
uredt 1 5 6 2012-06-02
dunete 1 6 2 2005-02-18
ugredd 1 6 7161 2012-04-24
fjonete 1 7 6 2012-09-10
i uorden 2 7 6 2012-06-02
kan hår være 3 10 6 2011-06-21
kan håret være 3 12 6 2010-12-20