Fant 17 synonym til flateinnhold

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
areal 1 5 5 2002-12-24
dekar 1 5 1 2004-02-13
flate 1 5 1 2004-03-10
flater 1 6 2 2004-03-18
arealer 1 7 2 2004-03-17
innhold 1 7 1 2004-02-02
seglflate 1 9 6 2011-11-19
seilflate 1 9 6 2011-11-19
totalareal 1 10 6 2018-09-08
utstrekning 1 11 1 2004-03-11
oppvarmingsareal 1 16 7 2009-11-07