Fant 18 synonym til flokke

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
rei 1 3 5 2002-12-24
rev 1 3 5 2002-12-24
tog 1 3 5 2002-12-24
banke 1 5 5 2002-12-24
bunke 1 5 2 2004-03-21
fylke 1 5 5 2002-12-24
masse 1 5 1 2004-02-24
samle 1 5 1 2004-03-08
stime 1 5 2 2004-03-23
tette 1 5 5 2002-12-24
grunne 1 6 5 2002-12-24
stimle 1 6 2 2004-03-23