Fant 26 synonym til fordre

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
be 1 2 5 2002-12-24
bede 1 4 2 2004-03-18
utbe 1 4 2 2008-02-10
verb 1 4 2 2005-02-18
kreve 1 5 5 2002-12-24
påstå 1 5 2 2004-03-18
rykke 1 5 2 2004-03-18
ønske 1 5 5 2002-12-24
anmode 1 6 5 2002-12-24
uteske 1 6 2 2004-03-23
verbum 1 6 1 2009-06-03
anholde 1 7 5 2002-12-24