Fant 53 synonym til forgiftning

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gift 1 4 1 2004-02-27
skade 1 5 5 2002-12-24
uremi 1 5 2 2005-02-18
gulsyn 1 6 7 2010-10-14
sepsis 1 6 2 2005-02-18
smitte 1 6 1 2004-02-01
zeisme 1 6 7 2010-09-25
acidose 1 7 2 2005-02-18
azotemi 1 7 134 2009-11-16
lidelse 1 7 1 2004-01-31
pyaemia 1 7 134 2009-11-16
toksemi 1 7 134 2009-11-16