Fant 65 synonym til forpliktelse

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
åk 1 2 5 2002-12-24
lån 1 3 2 2004-03-21
aval 1 4 2 2005-02-18
band 1 4 5 2002-12-24
bånd 1 4 5 2002-12-24
onus 1 4 2 2005-02-18
verv 1 4 5 2002-12-24
byrde 1 5 5 2002-12-24
debet 1 5 1 2004-03-09
gjeld 1 5 1 2004-02-24
løfte 1 5 5 2002-12-24
plikt 1 5 2 2004-03-18