Fant 67 synonym til forretter

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gir 1 3 5 2002-12-24
begår 1 5 2 2004-03-18
feirer 1 6 2 2004-03-17
holder 1 6 5 2002-12-24
passer 1 6 1 2004-01-30
pleier 1 6 5 2002-12-24
preker 1 6 2 2004-03-22
retter 1 6 2 2004-03-17
røkter 1 6 2 2004-03-21
tjener 1 6 5 2002-12-24
volder 1 6 2 2004-03-18
foretar 1 7 2 2004-03-18