Fant 12 synonym til fortolkes

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tydes 1 5 2 2004-03-21
tolkes 1 6 2 2004-03-21
utdypes 1 7 2 2004-03-21
utredes 1 7 2 2004-03-18
eluderes 1 8 6 2011-09-18
utlegges 1 8 2 2004-03-23
eksegeres 1 9 2 2004-03-22
forklares 1 9 2 2004-03-18
presiseres 1 10 2 2004-03-17
redegjøres 1 10 2 2004-03-21
kommenteres 1 11 2 2004-03-21
interpreteres 1 13 2 2004-03-23