Fant 48 synonym til gårdsarbeid

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
onn 1 3 5 2002-12-24
slått 1 5 2 2004-03-18
arbeid 1 6 5 2002-12-24
høying 1 6 6 2011-11-13
høyonn 1 6 2 2007-11-18
onning 1 6 6 2011-11-13
våronn 1 6 2 2007-11-18
hesjing 1 7 6 2011-11-13
høstonn 1 7 6 2011-11-13
høyskur 1 7 40770 2019-10-06
lauvonn 1 7 7161 2014-09-03
melking 1 7 6 2011-11-18