Fant 3 synonym til gåvei

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sti 1 3 1 2004-01-30
gangvei 1 7 2 2005-02-18
ferdselsvei 1 11 2 2008-05-28