Fant 24 synonym til gan

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
slo 1 3 2 2004-03-18
1903 1 4 2 2005-03-04
sted 1 4 5 2002-12-24
styv 1 4 134 2009-11-19
avfall 1 6 5 2002-12-24
gjeller 1 7 2 2005-02-18
innvoller 1 9 2 2005-02-18
fiskehoder 1 10 2 2008-12-24
fiskeavfall 1 11 2 2009-02-08
fiskegjeller 1 12 2 2008-12-24
fiskeinnvoller 1 14 2 2005-02-18
i akershus 2 9 134 2009-10-25