Fant 32 synonym til gand

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
magi 1 4 2 2005-02-18
ondt 1 4 2 2004-03-17
seid 1 4 1 2004-03-11
sogn 1 4 1 2004-01-25
stav 1 4 5 2002-12-24
kjepp 1 5 1 2004-01-31
galder 1 6 2 2005-02-18
magisk 1 6 2 2004-03-23
stállu 1 6 5873 2011-09-30
finngand 1 8 134 2010-01-08
kvengand 1 8 134 2010-01-08