Fant 49 synonym til gimmer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
får 1 3 2 2004-03-17
lam 1 3 5 2002-12-24
sau 1 3 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
unge 1 4 5 2002-12-24
avkom 1 5 5 2002-12-24
husdyr 1 6 5 2002-12-24
jømmer 1 6 5873 2012-02-13
saulam 1 6 134 2010-03-16
ulldyr 1 6 1 2009-07-15
ungdyr 1 6 2 2005-08-02