Fant 10 synonym til gjennomsøkte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tråla 1 5 2 2004-03-23
trålet 1 6 2 2004-03-23
trålte 1 6 2 2004-03-23
ransaka 1 7 2 2004-03-18
scannet 1 7 5644 2013-03-05
ransaket 1 8 2 2004-03-18
Finkjemma 1 9 18285 2014-11-28
ransakede 1 9 2 2004-03-23
visiterte 1 9 2 2004-03-21
endevendte 1 10 2 2004-03-23