Fant 8 synonym til gjerrigknarken

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lusa 1 4 2 2004-03-23
lusen 1 5 2 2004-03-23
knølen 1 6 2 2004-03-23
gnieren 1 7 6 2011-02-22
personen 1 8 2 2004-03-18
pengepugeren 1 12 6 2014-08-04
luseknekkeren 1 13 358 2018-06-05
den gjerrige 2 11 6 2012-02-01