Fant 19 synonym til gjess

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
fjærfe 1 6 2 2005-02-18
fjørfe 1 6 7 2010-01-27
fugler 1 6 5 2002-12-24
gasser 1 6 2 2005-02-18
gjæser 1 6 358 2016-10-06
husdyr 1 6 5 2002-12-24
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
grågjess 1 8 3 2009-08-23
tamgjess 1 8 2 2005-02-18
trekkfugl 1 9 2 2005-02-18