Fant 31 synonym til glemsel

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
glemme 1 6 2 2004-03-22
glømsel 1 7 2 2004-03-22
inkurie 1 7 2 2004-03-23
taushet 1 7 2 2004-03-22
BAKLEKSE 1 8 1 2009-06-01
minnetap 1 8 1 2004-03-27
oblivion 1 8 134 2009-10-14
stillhet 1 8 1 2004-01-25
glemmebok 1 9 2057 2011-09-22
glemskhet 1 9 2057 2011-09-22
forlatelse 1 10 2 2004-03-17
glemsomhet 1 10 2 2004-03-22