Fant 97 synonym til gnagere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
mus 1 3 5 2002-12-24
ekorn 1 5 5 2002-12-24
etere 1 5 129 2009-10-24
harer 1 5 1 2004-01-31
ikorn 1 5 7 2010-06-22
jaser 1 5 6 2014-03-01
lemen 1 5 1 2004-01-31
sisel 1 5 2 2005-02-18
bevere 1 6 6 2011-04-06
bevrer 1 6 2 2004-03-21
gråmus 1 6 2234 2011-05-21