Fant 18 synonym til guruer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ledere 1 6 1 2004-03-15
lærere 1 6 2 2004-03-23
mestre 1 6 1 2004-02-01
mestrer 1 7 2 2004-03-17
magistre 1 8 2 2004-03-23
forbilder 1 9 5 2002-12-24
magistrer 1 9 2 2004-03-23
veiledere 1 9 2 2004-03-23
veivisere 1 9 1438 2012-04-26
Rettledere 1 10 3 2015-05-17
sektledere 1 10 2234 2012-03-14
læremestere 1 11 6 2012-08-18