Fant 36 synonym til høns

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
fugl 1 4 5 2002-12-24
høner 1 5 2 2005-02-18
fjærfe 1 6 2 2005-02-18
fjørfe 1 6 7 2010-01-27
fugler 1 6 5 2002-12-24
husdyr 1 6 5 2002-12-24
tupper 1 6 2 2004-03-21
Amrocks 1 7 5873 2012-11-21
burhøns 1 7 6 2011-06-25
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04