Fant 3 synonym til helsepersonellet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sykepleierne 1 12 12085 2013-05-17
vaksinererne 1 12 3 2016-03-21
Operasjonssykepleierne 1 22 28903 2016-05-11