Fant 14 synonym til henstilling

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bønn 1 4 5 2002-12-24
appell 1 6 5 2002-12-24
opprop 1 6 5 2002-12-24
angelus 1 7 223 2009-11-22
forslag 1 7 5 2002-12-24
petisjon 1 8 1 2004-02-01
anmodning 1 9 5 2002-12-24
begjæring 1 9 2 2004-03-18
oppmoding 1 9 6 2013-07-19
forespørsel 1 11 2 2004-03-18
henvendelse 1 11 5 2002-12-24
oppfordring 1 11 5 2002-12-24