Fant 10 synonym til heving

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hev 1 3 2 2004-03-17
Uttak 1 5 1 2009-06-01
økning 1 6 1 2004-02-12
heising 1 7 6 2011-12-21
løfting 1 7 6 2011-11-12
oppsiing 1 8 2 2004-03-17
annulering 1 10 22044 2014-05-04
forhøyelse 1 10 2 2004-03-17
annullering 1 11 2 2004-03-17
appresiering 1 12 6 2011-11-13