Fant 90 synonym til historier

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dikt 1 4 5 2002-12-24
epos 1 4 5 2002-12-24
sagn 1 4 5 2002-12-24
ender 1 5 2 2004-03-17
gager 1 5 6 2013-12-04
myter 1 5 2 2004-03-18
saker 1 5 1 2004-01-25
soger 1 5 6 2012-06-18
eposer 1 6 6 2011-03-18
fabler 1 6 2 2004-03-17
greier 1 6 2 2004-03-17
løgner 1 6 2 2004-03-18