Fant 57 synonym til husdeler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tak 1 3 5 2002-12-24
golv 1 4 2 2005-02-18
gulv 1 4 2 2005-02-18
dører 1 5 5 2002-12-24
møner 1 5 6 2014-04-04
vindu 1 5 2 2005-02-18
bislag 1 6 2 2005-02-18
ganger 1 6 2 2004-03-17
gavler 1 6 129 2010-04-01
hustak 1 6 7 2009-10-13
påbygg 1 6 6 2010-12-27
saltak 1 6 2 2005-02-18