Fant 13 synonym til i heim

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Nes 1 3 5 2002-12-24
Betna 1 5 1389 2010-08-14
Halsa 1 5 5 2002-12-24
ruten 1 5 2 2004-03-21
Åelva 1 5 12085 2013-05-09
Bårsetøya 1 9 7161 2022-09-22
skallelva 1 9 7161 2016-04-19
stokkelva 1 9 7161 2021-08-10
Stordalen 1 9 2 2005-03-22
Seterdalen 1 10 2 2005-03-22
Mistfjorden 1 11 2 2005-03-22
halsafjorden 1 12 7161 2013-07-26