Fant 10 synonym til idrettshaller

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bygg 1 4 5 2002-12-24
anlegg 1 6 5 2002-12-24
haller 1 6 2 2004-03-17
arenaer 1 7 2 2004-03-18
byggverk 1 8 2 2004-03-21
bygninger 1 9 2 2004-03-18
sportsanlegg 1 12 6 2010-05-17
idrettsanlegg 1 13 2 2005-02-18
sportsarenaer 1 13 9811 2012-06-30
idrettsarenaer 1 14 1389 2010-09-17