Fant 21 synonym til inkludert

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
med 1 3 2 2004-03-23
talt 1 4 2 2004-03-18
telt 1 4 1 2004-01-28
favnet 1 6 2 2004-03-18
iregnet 1 7 6 2012-11-14
derunder 1 8 2 2005-02-18
herunder 1 8 6 2011-01-18
iberegna 1 8 7 2010-04-30
iberekna 1 8 7 2010-04-30
innpodet 1 8 12716 2013-01-25
omfattet 1 8 2 2004-03-21
iberegnet 1 9 2 2005-02-18