Fant 21 synonym til innprentet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
slo 1 3 2 2004-03-18
mynta 1 5 2 2004-03-17
prega 1 5 2 2004-03-18
skrev 1 5 2 2004-03-17
slått 1 5 2 2004-03-18
myntet 1 6 2 2004-03-17
preget 1 6 2 2004-03-18
prenta 1 6 2 2004-03-23
skreiv 1 6 2 2004-03-17
formana 1 7 2 2004-03-17
formant 1 7 2 2004-03-17
innpoda 1 7 6 2013-01-25