Fant 56 synonym til institusjoner

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hus 1 3 5 2002-12-24
hjem 1 4 5 2002-12-24
verk 1 4 5 2002-12-24
firma 1 5 5 2002-12-24
stell 1 5 5 2002-12-24
børser 1 6 2 2004-03-21
etater 1 6 2 2004-03-17
minner 1 6 2 2004-03-17
mottak 1 6 1 2009-07-16
museer 1 6 2 2004-03-23
skoler 1 6 2 2004-03-18
verker 1 6 2 2004-03-17