Fant 12 synonym til inuitter

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
folk 1 4 5 2002-12-24
urfolk 1 6 1 2009-07-19
eskimoer 1 8 2224 2011-03-18
innfødte 1 8 134 2009-12-26
folkeslag 1 9 5 2002-12-24
polarfolk 1 9 6 2012-05-29
nomadefolk 1 10 1 2004-01-26
selfangere 1 10 1389 2011-01-02
skrælinger 1 10 2057 2011-09-21
folkegruppe 1 11 2 2004-03-18
nordamerikanere 1 15 1389 2011-01-02
urbefolkning i Nord-Amerika 3 24 134 2010-03-11