Fant 29 synonym til ion

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
del 1 3 5 2002-12-24
gud 1 3 5 2002-12-24
atom 1 4 5 2002-12-24
bete 1 4 2 2004-03-21
anion 1 5 3 2009-08-13
kation 1 6 1 2009-06-04
ligand 1 6 7 2010-11-07
donator 1 7 1 2004-02-02
molekyl 1 7 2 2005-02-18
peugeot 1 7 2 2005-02-18
stamfar 1 7 5 2002-12-24
suffiks 1 7 2 2005-02-18