Fant 22 synonym til isle

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
Øy 1 2 5 2002-12-24
elv 1 3 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
kommune 1 7 5 2002-12-24
fransk elv 2 9 2 2004-03-23
britisk elv 2 10 1 2009-07-19
engelsk elv 2 10 1 2009-07-19
amerikansk by 2 12 1 2009-07-05
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
fransk kommune 2 13 7 2010-04-06
europeisk kommune 2 16 6 2011-03-05