Fant 8 synonym til istemmes

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
synges 1 6 2 2004-03-18
støttes 1 7 2 2004-03-18
bifalles 1 8 2 2004-03-17
intoneres 1 9 2 2004-03-21
samtykkes 1 9 2 2004-03-18
samstemmes 1 10 2 2004-03-23
sekunderes 1 10 2 2004-03-18
vokaliseres 1 11 2 2004-03-23