Fant 8 synonym til joen

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
måka 1 4 2 2004-03-21
måken 1 5 3 2012-04-29
fuglen 1 6 1 2004-03-11
vikken 1 6 6 2014-11-06
planten 1 7 1 2004-02-27
rovmåka 1 7 6 2014-08-12
rovmåken 1 8 3080 2011-04-05
rovfuglen 1 9 1 2009-08-13