Fant 12 synonym til joer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
måker 1 5 2 2004-03-21
fugler 1 6 5 2002-12-24
rovdyr 1 6 5 2002-12-24
vikker 1 6 6 2011-07-01
rovmåker 1 8 134 2011-04-04
rovfugler 1 9 2 2006-05-21
fuglevikker 1 11 2234 2011-08-24
fuglefamilie 1 12 134 2011-03-21
Stercorariidae 1 14 134 2011-04-04
har vinger 2 9 6 2011-05-21
fuglefamilie i ordenen vade-, måke- og alkefugler 7 41 134 2011-04-04