Fant 46 synonym til kampanjer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
slag 1 4 5 2002-12-24
press 1 5 2 2004-03-17
dyster 1 6 5 2002-12-24
ganger 1 6 2 2004-03-17
kamper 1 6 2 2004-03-17
rifter 1 6 2 2004-03-17
tilbud 1 6 2 2004-03-18
tiltak 1 6 5 2002-12-24
drifter 1 7 2 2004-03-17
felttog 1 7 2 2004-03-17
korstog 1 7 3 2009-09-03
krefter 1 7 2 2004-03-17