Fant 43 synonym til kapasiteten

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
evna 1 4 2 2004-03-18
evnen 1 5 2 2004-03-18
makta 1 5 2 2004-03-18
evnene 1 6 2 2004-03-18
kilden 1 6 1 2004-02-24
krafta 1 6 2 2004-03-17
makten 1 6 2 2004-03-18
kraften 1 7 2 2004-03-17
plassen 1 7 1 2004-03-15
styrken 1 7 2 2004-03-18
vigøren 1 7 2 2004-03-23
yteevna 1 7 2 2004-03-18