Fant 23 synonym til kg

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
kilo 1 4 2 2005-02-18
vekt 1 4 5 2002-12-24
enhet 1 5 5 2002-12-24
skole 1 5 5 2002-12-24
gymnas 1 6 2 2005-02-18
kilogram 1 8 1 2004-03-08
landkode 1 8 6 2011-06-21
måleenhet 1 9 5 2002-12-24
osloskole 1 9 1389 2012-01-29
vektenhet 1 9 2 2005-02-18
forkorting 1 10 2 2004-03-23