Fant 13 synonym til kida

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
dyra 1 4 1 2004-02-24
dyrene 1 6 5 2002-12-24
kidene 1 6 7 2010-12-22
ungene 1 6 2 2004-03-21
avkommene 1 9 6 2010-12-18
hovdyrene 1 9 5 2002-12-24
husdyrene 1 9 117 2009-10-09
pattedyra 1 9 2057 2011-01-15
landdyrene 1 10 6 2010-01-05
pelsdyrene 1 10 6 2010-01-05
pattedyrene 1 11 7 2009-11-28