Fant 52 synonym til kjele

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kar 1 3 5 2002-12-24
kjel 1 4 1 2004-02-01
kose 1 4 2 2005-02-18
Lars 1 4 5 2002-12-24
gryte 1 5 2 2005-02-18
ibrik 1 5 1190 2010-07-30
kanne 1 5 1 2004-01-31
katla 1 5 2 2005-02-18
panne 1 5 5 2002-12-24
kjetil 1 6 2 2005-02-18
kjørel 1 6 1 2007-08-07
Odrøre 1 6 6 2015-02-23