Fant 51 synonym til kløyver

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
deler 1 5 5 2002-12-24
kårer 1 5 5 2002-12-24
teger 1 5 1 2005-08-31
økser 1 5 2 2004-03-18
feller 1 6 1 2004-02-17
hogger 1 6 6 2010-07-10
hugger 1 6 6 2010-07-10
kapper 1 6 2 2004-03-18
klyver 1 6 1 2004-01-26
kløver 1 6 1 2004-01-25
kutter 1 6 2 2004-03-23
maskin 1 6 5 2002-12-24