Fant 53 synonym til klarlegge

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
røpe 1 4 5 2002-12-24
syne 1 4 2 2004-03-18
verb 1 4 2 2005-02-18
vise 1 4 5 2002-12-24
belyse 1 6 2 2004-03-18
belære 1 6 2 2004-03-18
blotte 1 6 2 2004-03-18
iaktta 1 6 1 2004-02-01
klarne 1 6 1 2004-03-09
påvise 1 6 1 2004-01-25
utdype 1 6 2 2004-03-21
utheve 1 6 2 2004-03-17