Fant 11 synonym til kleks

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
ørn 1 3 1 2004-02-23
fugl 1 4 5 2002-12-24
havørn 1 6 5 2002-12-24
rovdyr 1 6 5 2002-12-24
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
rovfugl 1 7 1 2004-02-23
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
ung havørn 2 9 129 2011-03-14
kjøttetende fugl 2 15 6 2011-06-20