Fant 78 synonym til kloke

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gode 1 4 5 2002-12-24
lure 1 4 5 2002-12-24
vare 1 4 5 2002-12-24
vise 1 4 5 2002-12-24
frode 1 5 5 2002-12-24
glupe 1 5 2 2004-03-22
lærde 1 5 2 2004-03-21
modne 1 5 2 2004-03-21
drevne 1 6 2 2004-03-18
flinke 1 6 2 2004-03-17
gløgge 1 6 5 2002-12-24
habile 1 6 2 2004-03-17