Fant 167 synonym til konstruksjonsdel

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kar 1 3 5 2002-12-24
kri 1 3 1 2004-03-15
brok 1 4 2 2005-02-18
dekk 1 4 5 2002-12-24
fjær 1 4 5 2002-12-24
fjør 1 4 6 2010-09-19
gurt 1 4 134 2010-01-15
kjøl 1 4 2 2006-11-29
lunn 1 4 2 2005-02-18
pæle 1 4 2 2004-03-18
raft 1 4 2 2005-02-18
Røst 1 4 5 2002-12-24